"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Ankiety

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji  wnioskodawców dotyczącym jakości pomocy świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji projektów w okresie 2016-2018. 
Prosimy Wnioskodawców oraz osoby, które korzystały z doradztwa w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie o wypełnienie ankiety. Badanie  realizowane jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zgodnie z Planem Komunikacji na rok
2018.


ankieta online https://goo.gl/forms/YekS0irkIHcj3Hj23

 

Badanie zadowolenia Beneficjenta - w latach 2016-2018 Szanowni Państwo!
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie prowadzone jest w celu określenia jakości pracy i usług świadczonych przez pracowników - doradców. Przekazane przez Państwa opinie i uwagi są bardzo cenne, pomogą usprawnić i udokumentować poziom obsługi w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie prowadzone jest w celu określenia jakości pracy i usług świadczonych przez pracowników - doradców. Przekazane przez Państwa opinie i uwagi są bardzo cenne, pomogą usprawnić i udokumentować poziom obsługi w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie.

Ankiet należy przesłać na adres biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl, złożyć osobiście w biurze LGD lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski


Badanie zadowolenia Beneficjenta z poziomu usług świadczonych przez  ,,Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania – Partnerstwo Izerskie”


Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez beneficjenta z Instytucją Wdrażającą/Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo Izerskie” beneficjent zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Dla każdego zrealizowanego projektu/zadania grantowego prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety na podstawie danych z wniosku i umowy o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność. Wypełnioną ankietę w oryginale należy dostarczyć do biura LGD w nieprzekraczającym terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Partnerstwo Izerskie” - wersja aktualna 

 

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Partnerstwo Izerskie” - wersja archwalna 

Pliki do pobrania:

  1. 1. .pdf 396.64KB (dodano 10-11-2016)

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku