"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Dokumentacja LEADER

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- PROW na lata 2014–2020 - wersja pełna  (pobierz .pdf 7,89 MB) -12.12.2014
- PROW na lata 2014–2020 - wersja skrócona (pobierz .pdf 3,96 MB) -12.12.2014
- PROW na lata 2014–2020 - wersja pełna (pobierz .pdf 7,53 MB) - aktualizacja 27.04.2016
- PROW na lata 2014–2020 - wersja skrócona (pobierz .pdf 2,59 MB) - aktualizacja 27.04.2016

USTAWY  
1. Ustawa "RLKS" z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
1a) Zmiana ustawy "RLKS" z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (wchodzi w życie 18.01.2017)
2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
2a) Zmiana ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wchodzi w życie 18.01.2017)
2b) Tekst jednolity ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24.02.2017)
3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

ROZPORZĄDZENIA
     LEADER - Wsparcie przygotowawcze
     LEADER -   Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
     LEADER -  Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
     LEADER -  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Pliki do pobrania:

 1. 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 skrót.pdf 3867.52KB (dodano 08-07-2015)
 2. 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 pełna wers.pdf 7709.31KB (dodano 08-07-2015)
 3. 3. Struktura lsr.pdf 445.61KB (dodano 08-07-2015)
 4. 4. Zasady realizacji RLKS.pdf 203.98KB (dodano 08-07-2015)
 5. 5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 - ustawa.pdf 669.29KB (dodano 20-08-2015)
 6. 6. Ustawa RLKS.pdf 769.89KB (dodano 20-08-2015)
 7. 7. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie spójności finansowyc.pdf 528.96KB (dodano 20-08-2015)
 8. 8. Rozporządzenie Wdrażanie LSR.pdf 175.96KB (dodano 26-08-2016)
 9. 9. Rozporządzenie Koszy bieżące i aktywizacja .pdf 716.73KB (dodano 26-08-2016)
 10. 10. Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 24 lutego 2017 .pdf 453.85KB (dodano 01-09-2017)

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku