"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Grant I

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie dnia 14-06-2018 r. podpisało na umowę na realizację projektu grantowego pt. "Podniesienie aktywności społeczności obszaru LGD poprzez doposażenie podmiotów życia społecznego" 

 

Projekt jest realizowany przez 25 organizacji pozarządowych z obszaru LGD Partnerstwa Izerskiego

 

Celem operacji jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez doposażenie podmiotów działających w sferze kultury i społecznej.

Fundacja Mazelan

 

 

Zespół Folklorystyczny Rybniczanki

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „ŻAK”

 

 

Towarzystwo Kulturalne „Podgórzanie” 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza

 

 

Stowarzyszenie „Klasztor Lubomierz”

 

 

Stowarzyszenie Kulturalne Izerskie Bogdanki

 


Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki

 

 

Stowarzyszenie Klub Seniora „Polne Kwiaty”
Stowarzyszenie Grupa od Anioła Stróża 
Stowarzyszenie Spytków bez Granic
Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny 
Stowarzyszenie Wolimierz
Ochotnicza Straż Pożarna w RząsinachOchotnicza Straż Pożarna w Kotliskach
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze”
Stowarzyszenie „ZSET” Nasza Szkoła”
Stowarzyszenie „Razem dla Gościszowa”
Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie Lubańskim
Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie

 Fundacja Dziedzictwa Kulturowego „DOMUS SALVUS”
Nowogrodzkie Towarzystwo Gospodarczo-Społeczne
Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA”
Fundacja Nasze Dzieci  

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku