"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Gryfów Śląski

Miasto, położone w zakolu Kwisy i 7 okolicznych sołectw ma – podobnie jak inne tereny Pogórza – niezwykle bogatą historię. Trudno wręcz ustalić kiedy powstało, choć wiadomo, że ok. 1242 r. miało już prawa miejskie, a potem przeżywało przeróżne koleje losu, bo w wyniku klęsk żywiołowych, epidemii, wojen i innych zdarzeń w XV wieku oszacowano ludność miasta na… 11 osób! Krótko później Gryfów Śląski odżył. Wszedł w okres prosperity, wynikający głównie z handlu z całą Europą i produkcji włókienniczej. Po wiekach dobrobytu zostało w mieście sporo pamiątek, w tym nader oryginalny kościół pw. Św. Jadwigi, późnogotycki, z renesansowym zdobieniem wnętrz i unikalnym epitafium zastygłych w kamieniu rycerzy i dam z rodu Schaffgotschów. Uważny turysta spostrzeże i kaplicę Leopolda na pobliskim wzgórzu, powstałą w miejscu, gdzie władca zgubił (i znalazł rok później) pierścień zaręczynowy, czy jedyny bodaj w świecie pomnik… wagarowiczów, którzy wprawdzie umknęli z lekcji, ale gdy zobaczyli pożar – zaalarmowali straże. Tylko dwie postacie urwisów i porzucony tornister – zdobiące fontannę w rynku – przypominają o tym incydencie. 

 

www.gryfow.pl

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku