"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania 2014 – 2020 oraz możliwością uzyskania pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach inicjatywy  LEADER, RLKS  (rozwój lokalny kierowany  przez  społeczność lokalną), niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych,   na których zostaną zaprezentowane założenia i rodzaje działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju,  zostanie przygotowana analiza obszaru pod kątem zasobów, możliwości, szans, zagrożeń oraz priorytetów wsparcia.

Jesteśmy otwarci na pomysły, propozycje działań, które będziemy mogli uwzględnić w LSR na lata 2014 – 2020.

Harmonogram spotkań

Gmina

Termin

Godzina

Miejsce

Gryfów Śląski

30.07.2015

10:00

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie,

Ubocze 300,

Nowogrodziec

30.07.2015

16:00

Urząd Gminy  i Miasta Nowogrodziec,

Rynek 1

Leśna

31.07.2015

17:00

OSP Pobiedna,

Ul. Hetmańska 4

Olszyna

4.08.2015

17:00

Świetlica Wiejska Biedrzychowice,

Ul. Biedrzychowice 24

Warta Bolesławiecka

5.08.2015

11:00

Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka,

Warta Bolesławiecka 9b

Lubomierz
09-09-2015  10:00 Zespół Szkół w Lubomierzu            
ul. Chopina 9 
59 - 623 Lubomierz
Świeradów - Zdrój 08-09-2015 17:00 Urząd Miasta
ul. 11-go Listopada 35              
59-850 Świeradów Zdrój
Platerówka 19-08-2015 11:00 Szkoła Podstawowa
Platerówka 213 
58-816 Platerówka
Siekierczyn 15-09-2015 17:00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie
Zaręba, ul. Osiedlowa 29
59-800 Lubań
Lubań 14-09-2015 15:00 Urząd Gminy,
Dąbrowskiego 18,
59-800 Lubań
Stara Kamienica
03-09-2015 16:00 Artystyczna Galeria Izerska,    Kromnów 47 B,      
 58-512 Stara Kamienica 
Mirsk 07-09-2015 17:00 Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny
ul. Plac Wolności 15 
59-630 Mirsk
Wleń 27-08-2015 18:00 Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki
Chopina 2,          
 59-610 Wleń
Jeżów Sudecki 21-08-2015 13:00 Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich-Jeżów Sudecki,       
 ul. Kręta 27               
58-521 Jeżów Sudecki
Lwówek Śląski 20-08-2015  13:00 Urząd Gminy       
Al..Wojska Polskiego 25 a      59-600 Lwówek Śląski
Zgorzelec 26-08-2015 17:00 Świetlica Wiejska
Spytków,
59-900 Zgorzelec
Zawidów
25-08-2015 17:00 OSrodek Kultury w Zwidowie Zgorzelecka 39,      
59-970 Zawidów
Sulików 08-09-2015 12:00 Gminny Ośrodek Kultury,           
Plac Wolności,        
59-975 Sulików


Program spotkania:

 Analiza obszaru LGD uwzgledniająca słabe i mocne strony obszaru, szanse i zagrożenia mające wpływ na obszar wykonane metodą SWOT:

 1. Przywitanie się i przedstawienie celu spotkania oraz źródła finansowania
 2. Prezentacja ogólnych założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
 3. Warsztat z podziałem na cztery grupy zadaniowe – słabe, mocne strony obszaru oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju lokalnego. Każda grupa pracuje nad każdym obszarem 5 minut po czym następuję wymiana – dzięki takiej metodzie każda grupa może pracować nad każdym elementem analizy SWOT
 4. Przedstawienie wyników poszczególnych elementów analizy SWOT
 5. Potrzeby lokalne a działania – warsztat wskazujący na przetransportowanie słabych stron obszaru na potrzeby i wskazywanie kierunków działań korelujących z zakresem w ramach działania 19.2
 6. Podsumowanie spotkania

 

 

Harmonogram konsultacji podczas imprez i zorganizowanych spotkań:

Gmina

Termin

Godzina

Miejsce

Lubomierz

15.08.2015

Od godz. 16:00

Lubomierz,

Plac Wolności 1

Lubań

30.08.2015

Od godz. 15:00

Henryków Lubański – plac rekreacyjny

Zgorzelec

05.09.2015

Od godz.15:00

Żarska Wieś

Siekierczyn

30.08.2015

Od godz.15:00

Siekierczyn - boisko

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiady indywidualne, konsultacje, ankiety

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

„Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania- Partnerstwo Izerskie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, podziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 1. Ankieta - Analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie"

 2. Arkusz pomysłu projektu

 3. Ankieta dla przedsiębiorców i rolników

 4. Formularz Zgłoszeniowy

 5. Ankieta dla przedsiębiorców i rolników

 6. Ankieta dla organizacji pozarządowych

 

Pliki do pobrania:

 1. 1. .pdf 189.07KB (dodano 13-07-2015)
 2. 2. .pdf 192.11KB (dodano 19-08-2015)

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku