"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Dane kontaktowe

Ubocze 300
59-620 Gryfów Śląski
woj. dolnośląskie
Polska

Biuro czynne:

Poniedziałak - Piątek 8:00 do 16:00

w miesiącach lipiec - sierpień 

Poniedziałak - Piątek 7:00 do 15:00

Istnieje możliwość doradztwa w godzinach popołudniowych w biurze LGD, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizowane w ramach LSR świadczone jest bezpłatnie przez praconików biura LGD.

tel: 75 78 13 163
kom. 603 087 205

kom. 603 087 441

fax: 75 78 13 162

Pracownicy:

Prezes - Bożena Mulik
zarzad@lgdpartnerstwoizerskie.pl
 
Asystent ds koordynacji projektu - Małgorzata Walczak
promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Referent ds administracyjnych - Marcela Tyka
biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Specjalista ds projektowych - Agnieszka Stasieńko
doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Specjalista ds projektowych - Agnieszka Chroł
informatyk@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Księgowy - Donat Sikora
ksiegowosc@lgdpartnerstwoizerskie.pl

REGON: 020828781
NIP: 616 152 81 17
KRS: 0000313477

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku