"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryszta這wy Ekan 2014

08-12-2009

Kurs z zakresu florystyki, bukieciarstwa, wyrobu ozd鏏 r瘯od

Kurs z zakresu florystyki, bukieciarstwa, wyrobu ozd鏏 r瘯od

 
Stowarzyszenie „Wiemy czego chcemy” z Radoniowa, w okresie od listopada 2009r. do marca 2010r., realizuje projekt pt.:
 
Kurs z zakresu florystyki, bukieciarstwa, wyrobu ozdób r瘯odzielniczych
i wyrobów z gliny”
 
Jest to projekt wspó貨inansowany ze 鈔odków unijnych Europejskiego Funduszu Spo貫cznego, w ramach priorytetu IX. Rozwój wykszta販enia i kompetencji w regionach, Dzia豉nia 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
 
W ramach tego projektu, w styczniu 2010 roku zostan przeprowadzone 3 kursy szkoleniowe dla mieszka鎍ów gminy Lubomierz. Szkolenie to zaplanowane jest dla 30 osób i obejmuje 60 godzin zaj耩 praktycznych z florystyki, bukieciarstwa, koronki czó貫nkowej i wyrobów ceramicznych. Ko鎍zy si uzyskaniem 鈍iadectwa uko鎍zenia kursu.
B璠zie realizowane w dwóch grupach po 15 osób ka盥a, w terminach:
 
1 grupa: 7.01.2010r do 8.01.2010r godz.9.00 do 15.00
14.01.2010r. do 16.01.2010r. Godz.9.00 do 14.00
20.01.2010r. d0 23.01.2010r. Godz. 9.00 do 17.00
 
 
2 grupa: 7.01.2010r do 9.01.2010r. Godz. 9.00 do 14.00
14.01.2010r. Do 15.01.2010r godz. 9.00 do 14.00
27.01.2010r do 30.01.2010r. Godz. 9.00 do 17.00
 
Udzia w szkoleniu mog wzi望 osoby doros貫 obojga p販i, w ka盥ym wieku, bezrobotne, nieaktywne zawodowo i zamieszkuj帷e na terenach wiejskich gminy Lubomierz.
 
SZKOLENIE JEST BEZPxTNE !!!
 
 
Nabór osób ch皻nych do udzia逝 w projekcie jeszcze trwa.
Informacje i zg這szenia: telefonicznie do sekretariatu; nr tel .601632858
lub osobi軼ie w siedzibie Stowarzyszenia: Radoniów nr 2: tel. 757891017
lub kom. 665861719

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i si這wnie zewn皻rzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o p豉tno嗆 Do篡nki Gminy Le郾a - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozw鎩 Lokalny Kierowany przez Spo貫czno嗆” Fotorelacja ze szkole dla Przedsi瑿iorc闚a Do篡nki Gminy Wle - 17.09.2016 Do篡nki Gminy Sulik闚 - 18.09.2016 Sulik闚
Znajdz nas na Facebooku