"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

 

Dobre gleby i wartościowe kopaliny – to majątek tej wiejskiej gminy (12 sołectw, 13 wsi). Duże gospodarstwa rolne odżywają teraz, a bazalt, glinka ceramiczna, piaski i żwiry uzupełniają gospodarczy wizerunek. Ale znakiem tej gminy i w jakiej części całej tej krainy, jest jednak cis z Henrykowa Lubańskiego – najstarsze drzewo w Polsce, którego wiek obliczany jest na 12 – 13 stuleci. Wokół cisa tworzy się legenda i magia, wdrażany program przewiduje wysadzenie w okolicy ponad 1300 cisów i to działanie już rozpoczęto, podobnie, jak promocję imienia Henryk, które może ostatnimi laty traci nieco swoją dawną popularność, ale „Imieniny Henryka w Henrykowie” są przedsięwzięciem, które ściąga najsławniejszych Henryków i Henryki na ten dzień nie tylko z Polski. Tym bardziej, że jeden z najważniejszych zabytków gminy – kościół pw. Św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim, gospodarz imienin, jest niezwykłą budowlą, otoczoną krużgankami, jakby został gdzie indziej postawiony i przeniesiony pod Lubań. 

Gmina Lubań

Dobre gleby i wartościowe kopaliny – to majątek tej wiejskiej gminy (12 sołectw, 13 wsi). Duże gospodarstwa rolne odżywają teraz, a bazalt, glinka ceramiczna, piaski i żwiry uzupełniają gospodarczy wizerunek. Ale znakiem tej gminy i w jakiej części całej tej krainy, jest jednak cis z Henrykowa Lubańskiego – najstarsze drzewo w Polsce, którego wiek obliczany jest na 12 – 13 stuleci. Wokół cisa tworzy się legenda i magia, wdrażany program przewiduje wysadzenie w okolicy ponad 1300 cisów i to działanie już rozpoczęto, podobnie, jak promocję imienia Henryk, które może ostatnimi laty traci nieco swoją dawną popularność, ale „Imieniny Henryka w Henrykowie” są przedsięwzięciem, które ściąga najsławniejszych Henryków i Henryki na ten dzień nie tylko z Polski. Tym bardziej, że jeden z najważniejszych zabytków gminy – kościół pw. Św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim, gospodarz imienin, jest niezwykłą budowlą, otoczoną krużgankami, jakby został gdzie indziej postawiony i przeniesiony pod Lubań. 

 

 

www.luban.ug.gov.pl

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku