"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Lubomierz

Lubomierz

Lubomierz


Jedno z najmniejszych miasteczek Polski, liczące niespełna 2 tys. mieszkańców (siedziba gminy złożonej z 13 sołectw), zyskuje nową sławę dzięki temu, że sam Lubomierz i otaczające go wsie chętnie wybierane były przez twórców filmów na efektowne, bezpretensjonalne plenery. Trylogia „Samych Swoich”, kultowej komedii polskiej dała impuls do organizacji Festiwalu Komedii Filmowych, a ten rozsławia Lubomierz na nowo już od dekady. Jeden z największych kościołów (pw. Św. Maternusa) mógłby bez trudu pomieścić wszystkich mieszkańców naraz, a w mieście istnieje jeszcze kilka innych świątyń. Okolice Lubomierza odwiedzali – niestety, głównie przy okazji wojen – wielcy ówczesnego świata – poza Napoleonem, który zajechał do Pławnej (1807), król szwedzki, Karol XII (1706 w Olesznej), czy Fryderyk Wielki z Prus (1759). Pobliski Radoniów zyskał cichą sławę w latach 1954-62), kiedy wydobywano tam rudę uranu. Dziś życie toczy się spokojniej, a na fragmentach zlikwidowanej linii kolejowej powstały długie odcinki wygodnej i ciekawej trasy rowerowej. 

 

www.lubomierz.pl

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku