"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Lwówek Śląski

Lwówek Śląski

Miasto i okoliczne wsie (28) mają przebogatą historię. Sam Lwówek już w 1217 roku otrzymał prawa miejskie, a w XIV wieku liczył ok. 11 tys. mieszkańców, nieco więcej, niż dziś. W owych czasach był jednym z największych miast Śląska, głównie dzięki złotu, dobywanemu w pobliskich Płakowicach. Miasto i wsie gminy przeżywały później różne koleje losu, niewolne od kataklizmów wojennych.

 

Tu w jednym tygodniu, 22-29 sierpnia 1813 roku, Napoleon dwukrotnie walczył z Prusakami, zwyciężając w pierwszej bitwie i ponosząc dotkliwą klęskę w drugiej. Pamiątką historii, jedną z najpiękniejszych, jest Ratusz, jaki trudno znaleźć gdzie indziej, z zachowanymi pieczołowicie wnętrzami, w tym mini-muzeum złota, izbą tortur, itp., a także fragmenty murów obronnych z dwoma wieżami – Lubańską i Bolesławiecką, czego nie zdołały uchronić inne miasta regionu. Wizerunek Lwówka Śląskiego dopełniają piaskowce, czasami wypiętrzone, jak Szwajcaria Lwówecka, albo widoczne tylko w wychodniach.

 

www.lwowekslaski.pl

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku