"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Mirsk

Mirsk

Miasto i gmina (17 sołectw) leży u podnóża Gór Izerskich, wzdłuż Kwisy,głównej rzeki Pogórza. Obszar ten, ze względu na dystans od hałaśliwych ośrodków turystycznych Karkonoszy uchronił się przed ekspansją niekontrolowanego budownictwa, stąd przybysz ma szansę widzieć domy zbudowane tu przed wiekiem, a także tereny podlegające specjalnej ochronie, wedle zapisów programu „Natura 2000”, jak choćby „Torfowiska Gór Izerskich”. Łącznie dwa chronione torfowiska zajmują ponad 500 ha. Unikatem jest rzeka Izera – ciek o naturalnym przebiegu, niemodyfikowanym korycie. Kilka wyższych wzniesień – Stóg Izerski, Smrek, Tłoczyna, Kocioł, Kamienica, Izerskie Garby, czy Sępia Góra są naturalnymi punktami widokowymi, skąd rozciąga się obraz gór i pogórza na widoczny na kilkanaście kilometrów. Na terenie gminy znajduje się najwyżej położona w Europie kopania kwarcu „Stanisław” (1.088 m n.p.m.), a niewiele wyżej, na szczycie Stogu Izerskiego (1.107 m n.p.m.) – jedno z najciekawszych schronisk górskich z 1924 r. Ślady eksploatacji bazaltu, ruiny starych gościńców i niezwykle rozmaity krajobraz zachęca wszystkich, którzy poszukują spokojnego odpoczynku, a w miarę gęsta sieć tras rowerowych kusi cyklistów, którzy lubią jeździć w górach, ale po przygotowanych do tego trasach.

 

www.mirsk.pl

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku