"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Nowogrodziec

 

Leżące na pograniczu Pogórza Izerskiego i Borów Dolnośląskich miasteczko jest centrum obszaru wydobywania specjalnych gatunków glinki – ceramiki szlachetnej, tzw. białowypalającej się, ale i innych gatunków – ogniotrwałych, kamionkowych, itp. Gmina wielokrotnie wyróżniana w rozmaitych konkursach gospodarności, składa się z miasta i tuzina sołectw. Może właśnie ze względu na widoczny etos pracy tu została ulokowana ważna podstrefa Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podobnie, jak Wleń, Nowogrodziec rozwinął się w wyniku decyzji Henryka Brodatego, który postanowił zbudować tu w XIII w. zamek dla ochrony pogranicza, a potem ofiarował tę budowlę żonie, Jadwidze, która z kolei przekazała go zakonowi magdalenek. W okolicy Nowogrodźca osiedlili się po wojnie głównie uchodźcy z Bośni i Hercegowiny. Ich potomkowie nadal kultywują tradycje, pielęgnują język i obrzędy, a na efektowne spotkania, z pieśniami, tradycyjnymi potrawami i pokazami zwyczajów, ściągają liczni goście. 

Nowogrodziec
Leżące na pograniczu Pogórza Izerskiego i Borów Dolnośląskich miasteczko jest centrum obszaru wydobywania specjalnych gatunków glinki – ceramiki szlachetnej, tzw. białowypalającej się, ale i innych gatunków – ogniotrwałych, kamionkowych, itp. Gmina wielokrotnie wyróżniana w rozmaitych konkursach gospodarności, składa się z miasta i tuzina sołectw. Może właśnie ze względu na widoczny etos pracy tu została ulokowana ważna podstrefa Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podobnie, jak Wleń, Nowogrodziec rozwinął się w wyniku decyzji Henryka Brodatego, który postanowił zbudować tu w XIII w. zamek dla ochrony pogranicza, a potem ofiarował tę budowlę żonie, Jadwidze, która z kolei przekazała go zakonowi magdalenek. W okolicy Nowogrodźca osiedlili się po wojnie głównie uchodźcy z Bośni i Hercegowiny. Ich potomkowie nadal kultywują tradycje, pielęgnują język i obrzędy, a na efektowne spotkania, z pieśniami, tradycyjnymi potrawami i pokazami zwyczajów, ściągają liczni goście. 

 

 

www.nowogrodziec.pl

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku