"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryszta這wy Ekan 2014

01-12-2009

OGΜSZENIE

OGΜSZENIE

 

 

   

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestuj帷a w obszary wiejskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia豉nia – Partnerstwo Izerskie

dzia豉j帷e na terenie gmin: Gryfów 奸御ki, Le郾a, Luba, Lubomierz, Lwówek 奸御ki, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Stara Kamienica, Sulików, 安ieradów Zdrój, Warta Boles豉wiecka, Wle, Zawidów, Zgorzelec.

 og豉sza konkurs

 na sk豉danie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy z zakresu:

 „Odnowa i rozwój wsi”

 w ramach dzia豉nia 4.1/413 „Wdra瘸nie Lokalnych Strategii Rozwoju” obj皻ego programem Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013 z udzia貫m 鈔odków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Termin sk豉dania wniosków: od dnia 28.12.2009 do dnia 26.01.2010 roku

Limit dost瘼nych 鈔odków: 3 000 000 z

Miejsce sk豉dania wniosków: wniosek nale篡 sk豉da osobi軼ie w siedzibie LGD – „Partnerstwo Izerskie” Ubocze 300 59-620 Gryfów 奸御ki (poniedzia貫k – pi徠ek 8.00 – 16.00)

Szczegó這we informacje dotycz帷e naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezb璠nych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dost瘼ne s na stronie internetowej LGD – www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w dziale „Aktualno軼i” oraz w biurze LGD, a tak瞠 na stronie internetowej Wydzia逝 Rozwoju Obszarów Wiejskich Urz璠u Marsza趾owskiego Województwa Dolno郵御kiego www.prow.dolnyslask.pl.

 Dodatkowe informacje mo積a uzyska w biurze LGD (Ubocze 300) od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 75 78 13 163, e-mail: sekretariat@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Za prawid這we sporz康zenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

   Og這szenie opracowane przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie Og這szenie wspó貨inansowane ze 鈔odków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarz康zaj帷a Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i si這wnie zewn皻rzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o p豉tno嗆 Do篡nki Gminy Le郾a - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozw鎩 Lokalny Kierowany przez Spo貫czno嗆” Fotorelacja ze szkole dla Przedsi瑿iorc闚a Do篡nki Gminy Wle - 17.09.2016 Do篡nki Gminy Sulik闚 - 18.09.2016 Sulik闚
Znajdz nas na Facebooku