"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

W dniach 30-31 lipca 2016 r w Czeszowie Pracownicy LGD Partnerstwo Izerskie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ogłoszonych wzorów wniosków, Biznes Planu oraz zapisów w umowach dotyczących wsparcia w ramach poddziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Szkolenie zostało zorganizowane przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD.


3 września 2016 r. odbyło się szkolenie Rady LGD Partnerstwa Izerskiego w ramach realizacji Planu Szkoleń na 2016. Tematem szkolenia były Zasady Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020. Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4 września 2016 r. odbyło się szkolenie dla Pracowników, Zarządu, Komisji Rewizyjnej LGD Partnerstwa Izerskiego w ramach realizacji Planu Szkoleń na 2016. Tematem szkolenia były Zasady Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020. Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W dniu 23.09.2016 r. pracownicy LGD Partnerstwo Izerskie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu tworzenia Biznes Planu. Szkolenie poprowadziła Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szkolenie zorganizowane było przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Dolnego Śląska. W dniu 19 października 2016 r. odbyło się szkolenie Rady LGD Partnerstwa Izerskiego w ramach realizacji Planu Szkoleń na 2016. Tematem szkolenia były Zasady oceny i wyboru projektów do dofinasowania, szkolenie w zakresie stosowania aplikacji internetowej - elektroniczna obsługa wniosków o dofinansowanie dla LGD. Szkolenie poprowadził Pan Paweł Solecki. 

|

 

W dniu 9 listopada 2016 pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie wzięli udział w szkoleniu na temat  „Zasad ewaluacji i monitoringu” . Zajęcia edukacyjne dotyczyły kluczowych kwestii odnośnie planowania  ewaluacji  i monitoringu. Przedstawione zostały przykładowe sposoby realizacji badań oraz przykładowe elementy  podlegające ewaluacji i monitoringowi. Moduł szkoleniowy  obejmował zagadnienia dotyczące m.in. celów, metod, kryteriów ewaluacji oraz rodzaje, zadania i narzędzia monitoringu.

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku