"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Posiedzenie z dnia 07-03-2017 r.

13-03-2017 r. 

Posiedzenie - 07.03.2017 r. 


W dniu 7 marca 2017 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017, 2/2017, 3/2017. Poniżej zamieszczono listy operacji zgodnych z ogłoszeniem, zgodnym z PROW 2014-2020 i LSR oraz operacji wybranych mieszczących się w limicie, operacji wybranych niemieszczących się w limicie oraz operacji niewybranych.


protokół 

 

Wyniki naboru wniosków nr 1/2017 

Zakładanie działalności gospodarczych


Lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, mieszczących się w limicie  w ramach 1/2017 naboru wniosków
Lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, niemieszczących się w limicie  w ramach 1/2017 naboru wniosków
Lista operacji nie wybranych do dofinansowania wniosków, które nie uzyskały minimalnej oceny punktów w ramach 1/2017 naboru wniosków
Rejestr interesów w ramach naboru 1/2017
Tabela wykluczeń z oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2017

Wyniki naboru wniosków nr 2/2017 

Rozwój działalności gospodarczych


Wyniki naboru wniosków nr 3/2017 

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna


 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku