"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

18-05-2016

PROMESA

PROMESA

Informujemy, iż dnia 17.05.2016 Zarząd Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie podpisało umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez lokalną społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która obejmuje 18 Gmin otrzymaliśmy łącznie 15 mln zł. i w ramach tych środków LGD będzie ogłaszała nabory wniosków o przyznanie pomocy na działania, które przyczynią się do realizacji LSR. Już w III kwartale planujemy ogłosić pierwsze nabory, w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej, zachowanie dziedzictwa lokalnego, ochronie środowiska oraz działania przyczyniające się wzmocnienia kapitału społecznego.

Jeszcze raz dziękujemy serdecznie naszym mieszkańcom oraz wszystkim członkowskim za zaangażowanie się przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023r. 

 

 

 

Galerie

PROMESA

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku