"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Rada Programowa

Obecny skład Rady Programowej 2016-2020

1. Piotr Szymański Przewodniczący Rady Programowej

2. Aneta Tarka Członek Rady Programowej

3. Justyna Antoszewska Członek Rady Programowej

4. Jakub Sojka Członek Rady Programowej - odwołany kwiecień 2017 

5.Katarzyna Olech Członek Rady Programowej

6. Marcin Sasak Członek Rady Programowej

7.Agnieszka Bieńkowska Członek Rady Programowej

8. Ewa Jaczenia Członek Rady Programowej

9.Sabina Łozińska - Uroda Członek Rady Programowej

10. Agnieszka Koludo-Sobierańska Członek Rady Programowej

11.Joanna Fajge Członek Rady Programowej

12.Ryszard Czosnyka Członek Rady Programowej

13.Katarzyna Bielewicz Członek Rady Programowej

14.Monika Grabowska-Stachowicz Członek Rady Programowej

15.Elżbieta Fularz Członek Rady Programowej

 

Skład Rady Programowej 2012-2016

1.Alicja Sławińska Przewodniczący Rady Programowej

2.Joanna Tokarczuk Członek Rady Programowej

3.Justyna Antoszewska Członek Rady Programowej

4.Bogusława Sidor Członek Rady Programowej

5.Jerzy Fidorów Członek Rady Programowej

6.Marek Jurczenko Członek Rady Programowej

7.Zbigniew Jaworski Członek Rady Programowej

8.Aneta Spychalska Członek Rady Programowej

9.Dariusz Majchrowski Członek Rady Programowej

10.Janina Szymkiewicz Członek Rady Programowej

11.Jolanta Napadłek Członek Rady Programowej

12.Joanna Kuczerawy Członek Rady Programowej

13.Sylwia Błaszczyk Członek Rady Programowej

14.Monika Grabowska-Stachowicz Członek Rady Programowej

15.Olgierd Poniźnik Członek Rady Programowej

16.Zenon Zatchiej Członek Rady Programowej

17.Andrzej Czapski Członek Rady Programowej

18.Wiesław Gierus Członek Rady Programowej

 

Skład Rady Programowej w kadencji 2008-2012

 

1.Jerzy Fidorów Przewodniczący Rady Programowej

2.Joanna Tokarczuk Członek Rady Programowej

3.Justyna Antoszewska Członek Rady Programowej

4.Bogusława Ciesiulewicz Członek Rady Programowej

5.Monika Barabasz - Kwaśniak Członek Rady Programowej

6.Marek Jurczenko Członek Rady Programowej

7.Zbigniew Jaworski Członek Rady Programowej

8.Ewa Zdunek Członek Rady Programowej

9.Dariusz Majchrowski Członek Rady Programowej

10.Janina Szymkiewicz Członek Rady Programowej

11.Janusz Niekrasz Członek Rady Programowej

12.Joanna Kuczerawy Członek Rady Programowej

13.Sylwia Błaszczyk Członek Rady Programowej

14.Monika Grabowska-Stachowicz Członek Rady Programowej

15.Olgierd Poniźnik Członek Rady Programowej

16.Zenon Zatchiej Członek Rady Programowej

17.Damian Smyka Członek Rady Programowej

18.Wiesław Gierus Członek Rady Programowej

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku