"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

27-05-2019

Razem i dla siebie dla turystyki wiejskiej w Euroregionie Nysa

Razem i dla siebie dla turystyki wiejskiej w Euroregionie Nysa

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie jest Partnerem w projekcie "Razem i
dla siebie dla turystyki wiejskiej w Euroregionie Nysa" realizowanym
wspólnie z Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsene.V

Przedstawiamy działania które będą realizowane wspólnie na terenie
przygranicza.

 

„Mit- und Füreinander für den Landtourismus in der Euroregion Neisse“ / „Razem i dla siebie dla turystyki wiejskiej w Euroregionie Nysa“

Projektziel /Celprojektu:

  • Präsentation von Initiativen für Landtourismus und regionales Handwerk in der Euroregion Neisse zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades bei Einheimischen und der Aufmerksamkeit bei potenziellen Besuchern
  • Prezentacjainicjatywturystykiwiejskiejorazrękodziełaregionalnego w EuroregionieNysa w celuzwiększeniastopniarozpoznawalności u ludnościmiejscowejorazuwagi u potencjalnychturystów

Maßnahmen / Działania:

  • Präsentation zur Veranstaltung "Iser-Gala" in Mirsk (PL) 20.-21.07.2019 / Prezentacjapodczaswydarzenia "Gala Izerska"w Mirsku (PL) 20.-21.07.2019
  • Präsentation zur Veranstaltung "Sächsisches Landeserntedankfest" in Borna (DE) 04.-06.10.2019 / Prezentacjapodczaswydarzenia "SaksońskieDożynkiKrajowe" w Borna (DE) 04.-06.10.2019
  • Promotion zu Veranstaltungen in GryfówŚląski, Siekierczyn und Lubomierz sowie zu Messen in Leipzig, Chemnitz, Berlin und Dresden / Promocjapodczasdużychwydarzeń w GryfowieŚląskim, SiekierczynieorazLubomierzu i podczastargów w Lipsku, Chemnitz,Berlinie i Dreźnie

Projektlaufzeit / Czastrwaniaprojektu:
04/2019- 03/2020

Projektvolumen / Łącznewydatki:

17.985,06 EUR

Fördersatz / Dofinansowanie:
85%

Lead-Partner / Lead partner:
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

Projekt partner / Partner projektu:

Stowarzyszenie LGD PartnerstwoIzerskie

Das Kleinprojekt wird gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

 Mały projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Christlich- Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

Christlich- Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku