"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Regulaminy / Statuty / Procedury

Dokumenty obowiązujące przy realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Pliki do pobrania:

 1. 1. Archiwum - Regulamin organizacyjny rady.pdf 488.72KB (dodano 19-05-2016)
 2. 2. Archiwum - Procedura naboru i oceny.pdf 698.64KB (dodano 19-05-2016)
 3. 3. Archiwum - Kryteria oceny operacji lsr ogolne.pdf 265.89KB (dodano 19-05-2016)
 4. 3. Archiwum - Harmonogram.docx 23.81KB (dodano 14-11-2017)
 5. 3. Archiwum - Regulamin Rady Programowej.docx 77.79KB (dodano 03-01-2017)
 6. 3. Archiwum - Procedura naboru i oceny zmiana.pdf 715.41KB (dodano 06-12-2016)
 7. 3. Archiwum - Kryteria oceny operacji lsr ogolne zmiana.pdf 316.49KB (dodano 06-12-2016)
 8. 3. Archiwum - Regulamin Rady Programowej .pdf 546.99KB (dodano 16-08-2017)
 9. 3. Archiwum - Procedura wyboru i oceny .pdf 713.82KB (dodano 16-08-2017)
 10. 4. Lokalna strategia rozwoju 2016 2022.pdf 1566.86KB (dodano 19-05-2016)
 11. 5. Umow ramowa 2016.pdf 957.72KB (dodano 19-05-2016)
 12. 6. Regulamin biura lgd.pdf 390.21KB (dodano 19-05-2016)
 13. 7. Regulamin komisji rewizyjnej.pdf 128.74KB (dodano 19-05-2016)
 14. 8. Regulamin pracy zarzadu.pdf 241.92KB (dodano 19-05-2016)
 15. 9. Regulamin obrad walnego zebrania.pdf 266.45KB (dodano 19-05-2016)
 16. 10. Statut maj 2016.pdf 268.29KB (dodano 19-05-2016)
 17. 12. Deklaracja lgd.doc 47.5KB (dodano 10-06-2016)
 18. 14. procedury-odwolawcze-material-pomocniczy-MRiRW.pdf 575.34KB (dodano 24-02-2017)
 19. 17. Wzor protestud.docx 15.28KB (dodano 15-03-2017)
 20. 19. Archiwum - Kryteria wyboru i oceny .pdf 316.89KB (dodano 16-08-2017)
 21. 20. Archiwum - Procedury naboru i oceny .pdf 768.66KB (dodano 14-11-2017)
 22. 21. Regulamin Rady Programowej .pdf 549.78KB (dodano 14-11-2017)
 23. 23. Kryteria oceny operacji lsr granty.pdf 268.31KB (dodano 14-11-2017)
 24. 24. Procedura grant ost.pdf 760.01KB (dodano 14-11-2017)
 25. 25. Procedura naboru i oceny 2019.pdf 1161.77KB (dodano 08-05-2019)
 26. 26. Kryteria oceny 2019.pdf 551.07KB (dodano 08-05-2019)

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku