"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

13-05-2019

Transfer Wiedzy w Euroregionie Nysa: Rolnictwo 4.0

Transfer Wiedzy w Euroregionie Nysa: Rolnictwo 4.0

Digitalizacja procesów, wykorzystanie techniki na bazie czujników lub systemów lokalizacyjnych odgrywa coraz większą rolę także w rolnictwie. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom systemy biologiczne będą dokładniej zagospodarowywane. Wynikają z tego pozytywne efekty dla środowiska, zasobów naturalnych, zwierząt użytkowych, konsumentów, ale też dla samych rolników. Znajdujemy się dopiero w fazie początkowej rozwoju. Rolnictwo 4.0 oznacza cyfrową transformację w rolnictwie. Mały projekt ukierunkowuje spotkania i wymianę fachową na aktualny rozwój w tym zakresie. Wskazany zostanie efekt procesów innowacyjnych w gospodarce rolnej oraz ich istotność systemowa dla bioróżnorodności i żyzności gleby. W celu zagwarantowania osiągnięcia celów fachowych, niezbędne jest włącznie w działania dwóch lokalizacji znajdujących się poza Euroregionem. Borna organizuje Dożynki Saksońskie. Ta obszerna platforma jest niezbędna do efektywnej wymiany fachowej oraz oddziaływania na szeroką skalę. Köllitsch, jako gospodarstwo dydaktyczno - badawcze, oprócz powierzchni dysponuje również ważną infrastrukturą.

 

Cel projektu:

Celem jest wzrost świadomości oraz poprawa wymiany doświadczeń odnośnie innowacyjnych procesów gospodarki rolnej.

 

Działania:

DniPola w Saksonii i na Dolnym Śląsku

Prezentacja w dożynkach w Sulikowie i Borna

Warsztaty zimowe

 

 

Czastrwaniaprojektu:

01.04.2019 - 31.03.2020

 

 

Partnerprojektu:

Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie

 

 

Imprezi

DzienpolaBaruth 23.05.19

 

 

Stronainternetowa

www.glebainfo.eu

 

Mały projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


 

 

Pliki do pobrania:

  1. 1. Dni pola projekt 40.pdf 1585.83KB (dodano 13-05-2019)

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku