"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Umowa ramowa z 17-05-2016 r.

Załączniki do umowy ramowej: 

1 LSR: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji LSR (tutaj)
3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR  (tutaj)
4. Regulamin organu decyzyjnego (tutaj)
5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (tutaj)
6. Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (tutaj)
7. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (tutaj)
8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (tutaj)
9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (tutaj)

Pliki do pobrania:

  1. 1. Umowa ramowa.pdf 957.72KB (dodano 19-05-2016)
  2. 2. Aneks nr 1.pdf 184.44KB (dodano 16-07-2016)
  3. 3. Aneks nr 2 .pdf 372.55KB (dodano 30-11-2016)
  4. 4. Aneks nr 3 .pdf 373.68KB (dodano 03-01-2017)
  5. 5. Aneks nr 4.pdf 2222.41KB (dodano 14-06-2017)
  6. 6. Aneks nr 5.pdf 388.1KB (dodano 01-12-2017)
  7. 7. Aneks nr 6.pdf 368.46KB (dodano 19-03-2018)
  8. 8. Aneks nr 7.pdf 809.99KB (dodano 02-01-2019)
  9. 9. Aneks nr 8 .pdf 739.93KB (dodano 18-02-2019)

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku