"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

 

Warta Bolesławiecka - osada graniczna na styku terytorium lwóweckiego i bolesławieckiego istniejąca już na poczatku XII wieku, której początek dała karczma zwanej "die Warte" . Gminę tworzy 10 wsi i 11 sołectw, w tym jedna Rada Osiedla.Pierwsze wzmianki o osadzie zapisane były w dokumencie lokacyjnym Lwówka z 1217 roku.
W średniowieczu przebiegała przez tereny dzisiejszej gminy "Via Regia" - "Droga Królewska" prowadząca od Hiszpanii aż po Rosję, przy której w XIII wieku powstała osada Thomaswald - dzisiejszy Tomaszów Bolesławiecki . Wieś Wartowice należąca do gminy zasłynęła w świecie z piaskowców podziwianych w całej Europie, zbudowano z niego wiele budowli w rożnych miastach.
Do największych skarbów gminy należą "Gwiezdny Zamek" ,którego ruiny wraz z wałami i podwojną fosą znajdują się w pobliżu Warty Bolesławieckiej i ”Złoty Młyn” funkcjonujący po dziś dzień a którego początki sięgają roku 159. Spotkać tu można bogatą przyrodę w tym wspaniały pomnik przyrody - 400- letni dąb "Dionizy".

Warta Bolesławiecka

Warta Bolesławiecka - osada graniczna na styku terytorium lwóweckiego i bolesławieckiego istniejąca już na poczatku XII wieku, której początek dała karczma zwanej "die Warte" . Gminę tworzy 10 wsi i 11 sołectw, w tym jedna Rada Osiedla.Pierwsze wzmianki o osadzie zapisane były w dokumencie lokacyjnym Lwówka z 1217 roku.W średniowieczu przebiegała przez tereny dzisiejszej gminy "Via Regia" - "Droga Królewska" prowadząca od Hiszpanii aż po Rosję, przy której w XIII wieku powstała osada Thomaswald - dzisiejszy Tomaszów Bolesławiecki . Wieś Wartowice należąca do gminy zasłynęła w świecie z piaskowców podziwianych w całej Europie, zbudowano z niego wiele budowli w rożnych miastach.Do największych skarbów gminy należą "Gwiezdny Zamek" ,którego ruiny wraz z wałami i podwojną fosą znajdują się w pobliżu Warty Bolesławieckiej i ”Złoty Młyn” funkcjonujący po dziś dzień a którego początki sięgają roku 159. Spotkać tu można bogatą przyrodę w tym wspaniały pomnik przyrody - 400- letni dąb "Dionizy".

 

 

www.wartaboleslawiecka.pl

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku