"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Świeradów Zdrój

Dzieje Świeradowa-Zdroju i okolic są nierozerwalnie związane z dziejami plemion łużyckich, a osada która powstała prawdopodobnie pod koniec XIIIw. zawdzięcza im swą nazwę Flyns (później zniemczoną na Flinsberg). Pierwsze informacje o osadzie leśnej oraz istnieniu w górnym biegu rzeki wód o magicznych właściwościach odnaleziono legendach, np. o Lwińcu.
Świeradów Zdrój położony w górach Izerskich w dolinie rzeki Kwisy, to znane i cenione uzdrowisko. Występują tu rzadkie wody zawierające leczniczy gaz radon, leczone są tu choroby narządów ruchu , reumatyczne , kobiece i inne. Miejscowość posiada liczne sanatoria , hotele i pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, ośrodek sportów zimowych. Zabudowa przypomina szwajcarskie i austriackie uzdrowiskach co stanowi dodatkowy walor tej miejscowości. W latach siedemdziesiątych XX wieku przyłączono do Świeradowa uzdrowisko Czerniawa Zdrój wyspecjalizowane w leczeniu dzieci. W Czerniawie znajduje się całodobowe przejście graniczne do Czech. Atrakcjami Świeradowa są min. Dom Zdrojowy z końca IX wieku z 60 metrową halą spacerową; park zdrojowy z okazami azalii i rododendronów, a także: Czarci Młyn Czerniawie Zdroju i schronisko Chatka Górzystów ostoja dla strudzonych turystów wędrujących po Górach Izerskich. 
Dzieje Świeradowa-Zdroju i okolic są nierozerwalnie związane z dziejami plemion łużyckich, a osada która powstała prawdopodobnie pod koniec XIIIw. zawdzięcza im swą nazwę Flyns (później zniemczoną na Flinsberg). Pierwsze informacje o osadzie leśnej oraz istnieniu w górnym biegu rzeki wód o magicznych właściwościach odnaleziono legendach, np. o Lwińcu.Świeradów Zdrój położony w górach Izerskich w dolinie rzeki Kwisy, to znane i cenione uzdrowisko. Występują tu rzadkie wody zawierające leczniczy gaz radon, leczone są tu choroby narządów ruchu , reumatyczne , kobiece i inne. Miejscowość posiada liczne sanatoria , hotele i pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, ośrodek sportów zimowych. Zabudowa przypomina szwajcarskie i austriackie uzdrowiskach co stanowi dodatkowy walor tej miejscowości. W latach siedemdziesiątych XX wieku przyłączono do Świeradowa uzdrowisko Czerniawa Zdrój wyspecjalizowane w leczeniu dzieci. W Czerniawie znajduje się całodobowe przejście graniczne do Czech. Atrakcjami Świeradowa są min. Dom Zdrojowy z końca IX wieku z 60 metrową halą spacerową; park zdrojowy z okazami azalii i rododendronów, a także: Czarci Młyn Czerniawie Zdroju i schronisko Chatka Górzystów ostoja dla strudzonych turystów wędrujących po Górach Izerskich. 

 

www.swieradowzdroj.pl

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku