"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Wleń

Wleń

Miasto w zakolu Bobru, uroczo położone, zbudowane z woli Henryka Brodatego i jego żony, Jadwigi Śląskiej, uznawanej za „dobrą duszę” tych ziem, choć pochodzącą skądinąd. Została później świętą, bo tak wysoko oceniono jej zasługi dla budowy, nie tylko kościołów. We Wleniu ma swoją „ścieżkę”. Trakt Św. Jadwigi wiedzie po najciekawszych zakątkach tego ciekawego, choć niewielkiego miasteczka. Wleń jest sercem Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, wyjątkowo malowniczego obszaru Pogórza. Gródek Wleński, górujący nad miastem i wysoka wieża, wystająca ponad korony okalającyc ją drzew przyciąga zwiedzających. Wprawdzie nie ma tu tłumów, ale jeśli ktoś szuka spokoju w wędrówce – trudno znaleźć sposobniejsze ku temu miejsce. A nieopodal – rozległe Jezioro Pilchowickie. Atrakcją może być m.in. przejazd pociągiem jadącym wzdłuż J. Pilchowickiego i w tunelach skalnych (najdłuższy 320 m). 

 

www.wlen.pl

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku