"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Wyniki naboru

03-01-2017 r. 

Posiedzenie - 29.12.2016 r. 

W dniu 29 grudnia 2016 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 1/2016/G. Poniżej zamieszczono listy operacji zgodnych z ogłoszeniem, zgodnym z PROW 2014-2020 i LSR oraz operacji wybranych mieszczących się w limicie, operacji wybranych niemieszczących się w limicie oraz operacji niewybranych.

- protokół 

 

Wyniki naboru wniosków nr 1/2016 

Zakładanie działalności gospodarczych


Lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, mieszczących się w limicie  w ramach 1/2016 naboru wniosków
Lista operacji wybranych do dofinansowania wniosków, niemieszczących się w limicie  w ramach 1/2016 naboru wniosków
Lista operacji nie wybranych do dofinansowania wniosków, które nie uzyskały minimalnej oceny punktów w ramach 1/2016 naboru wniosków
Rejestr interesów w ramach naboru 1/2016
Tabela wykluczeń z oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2016

Wyniki naboru wniosków nr 2/2016 

Rozwój działalności gospodarczych

Wyniki naboru wniosków nr 3/2016 

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Wyniki naboru wniosków nr 4/2016 

Rewitalizacja lokalnych zasobów

Nie został złożony żaden wniosek 

Wyniki naboru wniosków nr 1/2016/G

Grantu : Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: podnoszenie aktywności społecznej podmiotów życia społecznego (doposażenie działalności zespołów folklorystycznych, sportowych, lokalnych itp.)

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku