"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryszta這wy Ekan 2014

04-01-2019

Zaproszenie do udzia逝 w organizowanym Warsztacie Refleksyjnym

Zaproszenie do udzia逝 w organizowanym Warsztacie Refleksyjnym

W zwi您ku ze zobowi您aniem LGD do przeprowadzania ka盥ego roku ewaluacji wewn皻rznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo貫czno嗆 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Dzia豉nia Partnerstwo Izerskie organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bie膨ca analiza procesu wdra瘸nia i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy cz這nków Rady Programowej LGD, Cz這nków Zarz康u oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny, który odb璠zie si 23 styczna 2019 r. w Sali Narad - Ubocze 300. 59-620 Gryfów 奸御ki w godzinach od 9.00 do 14.00

 

Program warsztatu refleksyjnego:

1) Rozpocz璚ie warsztatu i przywitanie uczestników.

2) Prezentacja podsumowuj帷a dotychczasow realizacje LSR i dzia豉nia LGD Partnerstwo Izerskie

3) Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciu poni窺ze pytania:

    a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiega豉 zgodnie z planem i mo積a j uzna za zadowalaj帷?

    b) W jakim stopniu jako嗆 sk豉danych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wp造wa na osi庵anie wska幡ików

        w zaplanowanym czasie?

   c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spe軟iaj swoj rol?

   d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniaj si do osi庵ni璚ia celów LSR i w jakim stopniu

       przyczyniaj si do odpowiadania na potrzeby spo貫czno軼i z obszaru LGD?

   e) Czy przyj皻y system wska幡ików dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezb璠ne do okre郵enia skuteczno軼i interwencyjnej

       strategii?

   f) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów s przyjazne dla beneficjentów?

   g) Jaka jest skuteczno嗆 dzia豉nia biura LGD (dzia豉 animacyjnych, informacyjno - promocyjnych, doradczych)?

   h) Jakie zmiany nale篡 wprowadzi w dzia豉niach LGD, by skuteczniej realizowa豉 cele LSR?

   i) Inne zagadnienia zwi您ane z procesem realizacji LSR.

4) Podsumowanie spotkania.

Prosimy o zg豉szanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 16 stycznia 2019 r. mailowo na adres doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl lub telefonicznie pod nr telefonu:  75 78 13 163 z podaniem adresu e-mail na który prze郵emy przygotowane zestawienie danych.

Dyskusja odbywa si b璠zie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i roze郵e do uczestników warsztatów co najmniej 3 dni wcze郾iej 

Podsumowanie spotkania  b璠zie polega這 na zebraniu wszystkich ustale dotycz帷ych koniecznych dzia豉 do wdro瞠nia w kolejnym roku, tj. 2019


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wsp鏊finansowana jest ze srodk闚 Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i si這wnie zewn皻rzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o p豉tno嗆 Do篡nki Gminy Le郾a - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozw鎩 Lokalny Kierowany przez Spo貫czno嗆” Fotorelacja ze szkole dla Przedsi瑿iorc闚a Do篡nki Gminy Wle - 17.09.2016 Do篡nki Gminy Sulik闚 - 18.09.2016 Sulik闚
Znajdz nas na Facebooku