"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Zapytania ofertowe

Pliki do pobrania:

 1. 1. Zapytanie ofertowe ulotka.doc 2462KB (dodano 17-06-2016)
 2. 2. Informacje o wyniku postęp. na wybór wykonawcy ulotki informacyjnej.pdf 217.63KB (dodano 29-06-2016)
 3. 3. Zapytanie ofertowe - Tablica informacyjna.pdf 213.46KB (dodano 29-06-2016)
 4. 4. informacje o wyniku postep. na wybor wykonawcy tablicy informacyjnej .pdf 211.19KB (dodano 19-07-2016)
 5. 5. zapytanie ofertowe - ulotka.pdf 339.65KB (dodano 01-08-2016)
 6. 6. Informacje o wyniku postep. na wybor wykonawcy ulotki informacyjnej .pdf 247.58KB (dodano 10-08-2016)
 7. 7. Zapytanie ofertowe szkolenie.pdf 248.43KB (dodano 10-08-2016)
 8. 8. Informacje o wyniku postep. na wybor Sali szkole. oraz zap. cateringu.pdf 49.02KB (dodano 22-08-2016)
 9. 9. Zapytanie ofertowe ulotka styczen.pdf 338.67KB (dodano 11-01-2017)
 10. 10. Informacja o wyborze oferenta na ulotke.pdf 215.67KB (dodano 18-01-2017)

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku