"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Zarząd

Obecny skład Zarządu 

na lata 2016-2020

1. Bożena Mulik - Prezes

2. Jolanta Napadłek- Wiceprezes

3. Karina Animucka - Członek zarządu

4. Jerzy Bucki - Członek zarządu

5. Anna Zawisza-Paliwoda - Członek zarządu

6. Agata Wolak - Członek zarządu

7. Joanna Tokarczuk - Członek zarządu

Wybory uzupełniające w roku 2015 

skład Zarządu:

1.Bożena Mulik - Prezes

2.Wiesław Ziółkowski- Wiceprezes

3.Wojciech Pająk - Członek zarządu

4.Jerzy Bucki - Członek zarządu

5.Robert Relich - Członek zarządu

6.Jolanta Napadłek - Członek zarządu

7.Adam Spolnik - Członek zarządu

 

Skład Zarządu 2012-2015:

1.Bożena Mulik - Prezes

2.Ludwik Kaziów - Wiceprezes

3.Wojciech Pająk - Członek zarządu

4.Jerzy Bucki - Członek zarządu

5.Robert Relich - Członek zarządu

6.Jan Marciniak - Członek zarządu

7.Adam Spolnik - Członek zarządu

 

Skład Zarządu 2008-2012:

1.Bożena Mulik - Prezes

2.Ludwik Kaziów - Wiceprezes

3.Wojciech Pająk - Członek zarządu

4.Jerzy Bucki - Członek zarządu

5. Mariola Szczęsna - Członek zarządu

6.Jan Marciniak - Członek zarządu

7.Adam Spolnik - Członek zarządu

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku