"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Zgorzelec - gmina

Zgorzelec

 

Gmina Wiejska Zgorzelec położona jest w tzw. Obniżeniu Żytawsko - Zgorzeleckim. Na Zachodzie graniczy z miastem Zgorzelec, poprzez Nysę Łużycką z Federalną Republiką Niemiec, a na południu z Republiką Czeską. Bliskość dwóch granic powoduje, że gmina jest atrakcyjną bazą wypadów turystycznych do Czech i Niemiec. Oferuje przyjezdnym bazę noclegowo-gastronomiczną w hotelach, zajazdach i gospodarstwach agroturystycznych. 
Teren Gminy Zgorzelec to równocześnie część Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej. Charakterystyczną cechą miejscowego krajobrazu jest znaczna ilość stawów rozsianych wśród lasów oraz występowanie śródleśnych torfowisk.
Teren Gminy Zgorzelec pod względem turystycznym przedstawia się coraz bardziej interesująco. Tutejsze kościoły, pałace i dwory, jeszcze kilkanaście lat temu zaniedbane, nabierają dawnego blasku i zapraszają by odkryć ich tajemnicze historie.

Gmina Wiejska Zgorzelec położona jest w tzw. Obniżeniu Żytawsko - Zgorzeleckim. Na Zachodzie graniczy z miastem Zgorzelec, poprzez Nysę Łużycką z Federalną Republiką Niemiec, a na południu z Republiką Czeską. Bliskość dwóch granic powoduje, że gmina jest atrakcyjną bazą wypadów turystycznych do Czech i Niemiec. Oferuje przyjezdnym bazę noclegowo-gastronomiczną w hotelach, zajazdach i gospodarstwach agroturystycznych. Teren Gminy Zgorzelec to równocześnie część Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej. Charakterystyczną cechą miejscowego krajobrazu jest znaczna ilość stawów rozsianych wśród lasów oraz występowanie śródleśnych torfowisk.Teren Gminy Zgorzelec pod względem turystycznym przedstawia się coraz bardziej interesująco. Tutejsze kościoły, pałace i dwory, jeszcze kilkanaście lat temu zaniedbane, nabierają dawnego blasku i zapraszają by odkryć ich tajemnicze historie.

 

 

www.zgorzelec.eu

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku