"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Leśna

Leśna

 

Gmina na (wygasłych) wulkanach, położona w obszarze o niezwykłej rzeźbie terenu. Stożki wulkaniczne przyciągają amatorów geologii, a dwa jeziora zaporowe – Leśniańskie i Złotnickie – zwolenników wodnej rekreacji. Szlaki konne i rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, czy tor kajakarstwa górskiego dla wyjątkowo sprawnych – to oferty szczególnie wyszukane. Nic dziwnego, że tutaj istnieje jedyny w Polsce zachodniej klub kajakarstwa górskiego, a leśniańscy slalomiści
zaliczają się do czołówki Polski. Zamek Czocha – jedna z najbardziej okazałych warowni, strzegących w swoim czasie pogranicza śląsko-łużyckiego, zachował się do dziś w świetnym stanie. Ciekawostką z pewnością jest murowana szubienica na wzgórzu w sąsiednich Stankowicach, która dziś pełni rolę… klubu rozrywkowego. Leżące kilka kilometrów dalej miasteczko dawnych górników złota – Złotniki – przypomina swoim widokiem o tym, że złoto nie przynosi trwałego bogactwa. 

Gmina na (wygasłych) wulkanach, położona w obszarze o niezwykłej rzeźbie terenu. Stożki wulkaniczne przyciągają amatorów geologii, a dwa jeziora zaporowe – Leśniańskie i Złotnickie – zwolenników wodnej rekreacji. Szlaki konne i rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, czy tor kajakarstwa górskiego dla wyjątkowo sprawnych – to oferty szczególnie wyszukane. Nic dziwnego, że tutaj istnieje jedyny w Polsce zachodniej klub kajakarstwa górskiego, a leśniańscy slalomiścizaliczają się do czołówki Polski. Zamek Czocha – jedna z najbardziej okazałych warowni, strzegących w swoim czasie pogranicza śląsko-łużyckiego, zachował się do dziś w świetnym stanie. Ciekawostką z pewnością jest murowana szubienica na wzgórzu w sąsiednich Stankowicach, która dziś pełni rolę… klubu rozrywkowego. Leżące kilka kilometrów dalej miasteczko dawnych górników złota – Złotniki – przypomina swoim widokiem o tym, że złoto nie przynosi trwałego bogactwa. 

 

 

www.lesna.pl

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku