"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

"Zasady Wypełniania Wniosków aplikacyjnych i rozliczeniowych"

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

W dniu 15 czerwca 2018 przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej oraz
pracownicy biura LGD  Partnerstwo Izerskie uczestniczyli w szkoleniu
dotyczącym  "Zasad wypełniania wniosków aplikacyjnych i rozliczeniowych"
realizowanych w ramach PROW 2014-2020. W trakcie szkolenia omówiono WOPP
wraz z załącznikami, zmiany w umowie o przyznanie pomocy oraz dokumenty
dotyczące realizacji projektów grantowych. Omówiono  finansowanie projektów
grantowych, a także zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie realizacji
projektów.


W dniu 4 grudnia 2018r. pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie
uczestniczyli w warsztatach dotyczących wdrażania LSR w ramach PROW
2014-2020.  Szkolenie zorganizowane zostało we Wrocławiu. W trakcie
szkolenia omówiono najczęściej pojawiające się błędy w poddziałaniu 19.2
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność", zagadnienia i wątpliwości przy wdrażaniu
LSR. Przedstawiono problemy spotykane przy kontrolach i wizytach na miejscu
w ramach PROW 2014-2020.

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Konferencje PROW 2014-2020
Znajdz nas na Facebooku