"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

Siekierczyn

Siekierczyn

Wieś, siedziba gminy dla 10 pozostałych wsi i kolonii ma tradycje sięgające XIV w. Tutejsze obszary były własnością klasztorów, rodów rycerskich i pobliskiego Lubania, a budowali swoje domy i Niemcy, i czescy eksulanci (uciekinierzy na skutek prześladowań religijnych), a początek dali Bieżuńczanie, plemię zachodniosłowiańskie, serbołużyczanie. Siekierczyn zasłynął w swoim czasie produkcją wyszukanej tkaniny – adamaszku, wytwarzanym głównie w Rudzicy, a już w XX w. – kopalinami. O ile bazalt dobywany jest nadal o tyle węgiel brunatny, którego kopalnie (głębinowe, a nie odkrywkowe!) już nie budzi zainteresowania górników. Tędy wiodła jedna z najbardziej popularnych dróg kupieckich, bowiem kiedy nieodległe Goerlitz otrzymało kłopotliwe dla wędrownych kupców „prawo składu”, zmuszające handlowców do kilkutygodniowych postojów, to wytyczyli dla swoich wozów nową drogę, przez Zittau, Frydland i Siekierczyn, by stąd decydować, czy kierować się na wschód, na Śląsk, czy do portów Bałtyku i Morza Północnego. 

 

www.siekierczyn.pl

 

Wnioski - Ocena

 

Wirtualny Spacer

 

Galeria Zdjęć

 

Gazeta Echa Izerskie

 

SZKOP

 

SZKOP

 

Z lotu ptaka

 

Wklej się do pracy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku