"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Facebook

YouTube

Tweeter

 

Informator Turystyczny

Kryształowy Ekan 2014

07-09-2016

Realizacja planu komunikacji - lokalne wydarzenia

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie realizując kampanię informacyjno – promocyjną zaplanowało udział w 10 wydarzeniach kulturalno – plenerowych na obszarze LSR. Uczestniczymy w lokalnych imprezach w celu przedstawienia głównych założeń   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz rodzaje działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, harmonogramu naboru wniosków, kryteriów oceny. Beneficjenci otrzymują ulotki, na których znalazły się informacje na temat poszczególnych działań oraz kwoty dofinansowań, a także lokalne kryteria i harmonogram. 

 

Podczas lokalnych imprezach badamy trafność doboru sposobu prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD. 

 

 

Galerie

Dożynki Gminy Lubomierz - 04.09.2016 Chmieleń

Galerie

Dożynki Gminy Gryfów Śląski - 04.09.2016 Krzewie Wielkie

Galerie

Dożynki Gminy Siekierczyn - 04.09.2016 Siekierczyn

Galerie

Dożynki Gminy Nowogrodziec - 03.09.2016 Kierżno

Galerie

Dożynki Gminy Olszyna - 04.09.2016 Olszyna

Galerie

Dożynki Gminy Platerówka - 11.09.2016 r. Platerówka

Galerie

Dożynki Gminy Mirsk - 11.09.2016 r. Rębiszów

Galerie

Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików

Galerie

Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016

Galerie

Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER,
dzialanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
wspólfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,
poddzialanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

Warsztat refleksyjny (Ewaluacyjny) Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne na obszarze Partnerstwa Izerskiego Punkt konsultacyjny w Mirsku - fotorelacja Szkolenie z  wniosku o płatność Dożynki Gminy Leśna - 18.09.2016 Zacisze Konferencje PROW 2014-2020 Konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” Fotorelacja ze szkoleń dla Przedsiębiorcówa Dożynki Gminy Wleń - 17.09.2016 Dożynki Gminy Sulików - 18.09.2016 Sulików
Znajdz nas na Facebooku